Uvjeti otkazivanja

Rent Zagreb omogućuje Iznajmljivaču odabir jednog od tri standardizirana uvjeta otkazivanja (Fleksibilni, Umjereni i Strogi) koji će se strogo primjenjivati kako bi se podjednako zaštitili i Gosti i Iznajmljivači. Super Strogi uvjeti otkazivanja odnose se na posebne okolnosti, a sudjelovati u njima moguće je samo s pozivnicom. Dugoročni uvjeti otkazivanja vrijede za sve rezervacije od 28 noćenja ili više.

U svakom prikazu smještaja pod “Uvjeti” te u e-poruci o potvrđenoj rezervaciji (“Booking Confirmation receipt”) jasno je naveden uvjet otkazivanja koje pojedini Iznajmljivač primjenjuje.

Gosti mogu otkazati rezervaciju kontaktiranjem Rent Zagreba, slanjem e-poruke u kojoj obvezno trebaju navesti oznaku rezervacijske potvrde (“Booking ID:”) ili jednostavno odgovoriti na e-poruku koju su primili kao potvrdu rezervacije (“Booking Confirmation receipt”) te u odgovoru navesti kratko obrazloženje i napomenu jesu li o otkazivanju obavijestili Iznajmljivača (Iznajmljivačevi podaci za kontakt dio su iste e-poruke).

Moguće je da će ih Iznajmljivač prema prihvaćenim uvjetima otkazivanja teretiti za naknadu.

Fleksibilni: Potpun povrat 1 dan prije dolaska, osim troškovi

Do 1 dan prije dolaska

Za potpun povrat naknade, otkazivanje se mora izvršiti punih 24 sata prije dana prijave* u smještaj i navedenog vremena prijave** (ili do 14:00 sati ako nije navedeno)

Na primjer, ako je planirana prijava trebala biti u utorak, Gost treba otkazati rezervaciju najkasnije u ponedjeljak prije navedenog vremena prijave**.

Unutar 24 sati prije prijave

Ako gost otkaže u razdoblju manjem od 24 sata prije navedenog vremena prijave**, nema pravo na povrat naknade za prvo noćenje.

Tijekom boravka

Ako se Gost prijavi u smještaj, a odluči se odjaviti ranije, ima pravo na 100% povrata naknade za neostvarena noćenja.

Neostvarena noćenja računaju se 24 sata nakon što je zaprimljen službeni zahtjev za otkazivanje rezervacije.

Umjereni: Potpun povrat 5 dana prije dolaska, osim troškovi

Do 5 dana prije dolaska

Za potpuni povrat naknade, otkazivanje se mora izvršiti punih 5 dana prije dana prijave* u smještaj i navedenog vremena prijave** (ili do 14:00 sati ako nije navedeno)

Na primjer, ako je planirana prijava trebala biti u utorak, Gost treba otkazati rezervaciju najkasnije prethodni četvrtak, prije navedenog vremena prijave**.

Unutar 5 dana prije prijave

Ako gost otkaže u razdoblju manjem od 5 dana prije dana prijave**, nema pravo na povrat naknade za prvo noćenje, a za ostala noćenja ima pravo na povrat 50% naknade.

Tijekom boravka

Ako se Gost prijavi u smještaj, a odluči se odjaviti ranije, ima pravo na 50% povrata naknade za neostvarena noćenja.

Neostvarena noćenja računaju se 24 sata nakon što je zaprimljen službeni zahtjev za otkazivanje rezervacije.

Strogi: 50% povrata 1 tjedan prije dolaska, osim troškovi

Do 7 dana prije dolaska

Za povrat 50% naknade, otkazivanje se mora izvršiti punih 7 dana prije dana prijave* u smještaj i navedenog vremena prijave** (ili do 14:00 sati ako nije navedeno)

Na primjer, ako je planirana prijava trebala biti u utorak, Gost treba otkazati rezervaciju najkasnije prethodni utorak, prije navedenog vremena prijave**.

Unutar 7 dana prije prijave

Ako gost otkaže u razdoblju manjem od 7 dana prije dana prijave**, nema pravo na povrat naknade za neostvarena noćenja.

Tijekom boravka

Ako se Gost prijavi u smještaj, a odluči se odjaviti ranije, nema pravo na povrat naknade za neostvarena noćenja.

Super strogi: 50% povrata 30 dana prije dolaska, osim troškovi

Do 30 dana prije dolaska

Za povrat 50% naknade, otkazivanje se mora izvršiti punih 30 dana prije dana prijave* u smještaj i navedenog vremena prijave** (ili do 14:00 sati ako nije navedeno).

Unutar 30 dana prije prijave

Ako gost otkaže u razdoblju manjem od 30 dana prije dana prijave**, nema pravo na povrat naknade za neostvarena noćenja.

Tijekom boravka

Ako se Gost prijavi u smještaj, a odluči se odjaviti ranije, nema pravo na povrat naknade za neostvarena noćenja.

Dugoročno: najamnina za prvi mjesec, obavijest za raskid najma 30 dana, osim troškovi

Prije prijave
Ako gost koji je rezervirao dugoročni boravak odluči otkazati sporazum o dugoročnom najmu prije datuma početka***, obvezan je iznos prve mjesečne najamnine platiti Iznajmljivaču u cijelosti.
Tijekom boravka

Ako se Gost prijavi u smještaj, a odluči otkazati sporazum o dugoročnom najmu tijekom svog boravka, mora rabiti online rezervaciju s portala Rent Zagreb kako bi pristao na nove uvjete rezervacije. Bez obzira na iznos i datum koji je odabrao, Gost je dužan platiti Iznajmljivaču mjesečnu najamninu za period od 30 dana nakon otkazivanja, odnosno do krajnjeg datuma prvotne rezervacije (ako je broj preostalih dana u izvornoj rezervaciji manji od 30 dana).

Iznimke

Ukoliko Iznajmljivač otkaže rezervaciju u bilo koje doba, uplaćena naknada (uključujući i troškove) u cijelosti se vraća Gostu. Iznajmljivač treba biti svjestan da otkazivanje može uzrokovati negativnu ocjenu od strane Gosta što će imati utjecaja na rejting smještaja.

Nepredvidivi problemi u smještaju

Pri dolasku, gost ne može ili ne želi ostati u smještaju zbog:

  • Smještaj nije na navedenoj adresi ili ne postoji.
  • Gost ne može ući u smještaj jer ne može pribaviti ključ, karticu ili kôd potreban za ulazak.
  • Gost smatra da se smještaj značajno razlikuje od opisanog, odnosno prikazanog na fotografijama.

U ovim i sličnim sporovima u kojima se usluga koju Gostu pruža Iznajmljivač može pokazati kao manjkava ili nezadovoljavajuća, Rent Zagreb – Donos d.o.o. preporuča i osigurava dijalog i mirno rješenje između Iznajmljivača i Gosta u namjeri da se nastali spor riješi. U koliko je potrebno, Rent Zagreb – Donos d.o.o. zadržava pravo da posreduje i donese završnu odluku, pod uvjetom da je pritužba zaprimljena od jedne ili druge strane unutar 24 sata od planiranog početka boravka.

Molimo uzmite u obzir da povrati naknade Gostima i Iznajmljivačima ne uključuju troškove tvrtke Rent Zagreb – Donos d.o.o., ili naknade u slučaju otkazivanja.

  • Ukoliko se Gost nije prijavio u smještaj, iznos dodatnih usluga, kao što su čišćenje ili parkiranje, uvijek se vraća.
  • Naknada za usluge Rent Zagreba nije povratna.
  • Ukoliko postoje pritužbe od bilo koje strane, obavijest se mora predati Rent Zagrebu u roku od 24 sati nakon prijave u smještaj.
  • Rent Zagreb će posredovati ukoliko je potrebno i ima zadnju riječ u svakom sporu
  • Rezervacija je službeno otkazana kada administrator Rent Zagreba e-porukom pošalje Gostu obavijest o otkazivanju .
  • Uvjeti otkazivanja mogu biti suspendirani ako je to posebno navedeno u Uvjetima povrata naknade Gostu, sigurnosnim otkazivanjima ili otkazivanju u slučaju više sile. Molimo pogledati te iznimke.
Legenda:

U e-poruci s naslovom “Booking Confirmation receipt”:

* dan prijave = dan početka rezervacije naveden u “Booking Date:”

**navedeno vrijeme prijave = “Check-in time:”

***datum početka = dan početka rezervacije naveden u “Booking Date:”